Saltar al contenido
Deberes escolares » Literatura » Poesía » Danza da lúa en Santiago de Federico García Lorca

Danza da lúa en Santiago de Federico García Lorca

Danza da lúa en Santiago de

 

¡Fita aquel branco galán,
olla seu transido corpo!
É a lúa que baila
na Quintana dos mortos.
Fita seu corpo transido,
negro de somas e lobos.
Nai: A lúa está bailando
na Quintana dos mortos.
¿Quén fire de pedra
na mesma porta do sono?
¡É a lúa! ¡É a lúa
na Quintana dos mortos!
¿Quén fita meus grises vidros
cheos de nubens seus ollos?
É a lúa, é a lúa
na Quintana dos mortos.
Déixame morrer no leito
soñando con froles d’ouro.
Nai: A lúa está bailando
na Quintana dos mortos.
¡Ai filla, co ár do céo
vólvome branca de pronto!
Non é o ar, é a triste lúa
na Quintana dos mortos.
¿Quén brúa co-este xemido
d’imenso boi melancónico?
Nai: É a lúa, é a lúa
na Quintana dos mortos.
íSi, a lúa, a lúa
coronada de toxos,
que baila, e baila, e baila
na Quintana dos mortos!

 

Añade tus comentarios sobre Danza da lúa en Santiago de Federico García Lorca  y consulta los comentarios de otros lectores interesados en este poema.

En los comentarios inferiores puedes consultar (o añadir si no están) el resumen, análisis y estructura de «Danza da lúa en Santiago», figuras literarias que se utilizan en «Danza da lúa en Santiago», tema, métrica y rima utilizada, comentarios estilísticos, contextualización de la poesía, interpretaciones,  valoraciones personales sobre Danza da lúa en Santiago de Federico García Lorca  y todo lo que desees aportar.

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.